Γιώργος Χαρβαλιάς

Εικόνα: Γιώργος Χαρβαλιάς

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιστροφή στη δραχμή υπό τις παρούσες συνθήκες, χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία και με όρους ταπεινωτικής αποπομπής από την ευρωζώνη, που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι δανειστές, αποτελεί μία εξαιρετικά προβληματική διαδικασία.

Σελίδες