Απαιτείται νέα αίτηση για επίδομα ενοικίου

Να υποβάλουν πάλι τα απαραίτητα έγγραφα έως το τέλος του μήνα καλούνται όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2019

Ρεπορτάζ
Στέλιος Κράλογλου

Εκ νέου αίτηση για το επίδομα ενοικίου θα χρειαστεί να κάνουν αρκετοί δικαιούχοι έως την 30ή Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μη χάσουν τα χρήματα που δικαιούνται. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη διαδικασία όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εντός του Μαρτίου 2019, καθώς συμπληρώνεται αυτόN τον μήνα το εξάμηνο ισχύος τους.

Ειδικότερα: Στις 30/9/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του επιδόματος που εγκρίθηκαν έως 31 Μαρτίου 2019. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα για ακόμη έξι μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Δύο είναι τα ενδεχόμενα:

Για τις αιτήσεις για τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά, λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) δεν θα ανανεωθούν.

Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019.

Στο ΤΑΧISnet

Προσοχή! Για να μη χάσουν κάποιον μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019. Σε περίπτωση υποβολής νέων μισθωτηρίων από τους ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές θα πρέπει, από την πλευρά τους, να εισέλθουν πρώτα στους δικούς τους λογαριασμούς στο σύστημα ΤΑΧISnet και να αποδεχτούν τα νέα μισθωτήρια.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα στέγασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είσπραξης του επιδόματος.

Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων θα διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσοχή! Οσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονται στην αίτηση, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλουν νέα.

Αυτή η διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης, για τις οποίες λήγει το πρώτο εξάμηνο ισχύος.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την πορεία της αίτησής τους και τυχόν δικές τους ενέργειες, σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που θα χορηγείται για το επίδομα ενοικίου κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και τον αριθμό μελών του κάθε νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις γίνονται στη σχετική πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου (www.epidomastegasis.gr) και η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.