Η ΑΑΔΕ βρήκε 17 κραυγαλέες υποθέσεις φοροδιαφυγής!

Συνταξιούχος απέκρυψε εισοδήματα 2.190.000 ευρώ! Εταιρία χονδρεμπορίου δεν δήλωσε φορολογητέα ύλη 2.000.000 ευρώ

Συνταξιούχος απέκρυψε εισοδήματα άνω των 2.190.000 ευρώ, πλαστικός χειρουργός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 151.000 ευρώ, εταιρία πλυντηρίων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.100.000 ευρώ, καφέ μπαρ δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους περίπου 55.000 ευρώ και εστιατόριο στην Καβάλα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000 ευρώ. 

Αυτά και άλλα πολλά περιστατικά φοροδιαφυγής πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

• Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 7.927 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 350.000 ευρώ.

• Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 894 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 151.000 ευρώ.

• Σε εταιρία χονδρικού εμπορίου τροφίμων στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2017-2018 μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων φόρου εισοδήματος, μη αποδίδοντας φόρους συνολικού ύψους άνω των 480.000 ευρώ.

• Εταιρία χονδρικού εμπορίου υλικών καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος για τις χρήσεις 2017-2018 αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους άνω των 2.000.000 ευρώ.

• Εταιρία εμπορίου ζώντων ζώων στη Θεσσαλία για τις χρήσεις 2016-2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους άνω του 1.100.000 ευρώ.

• Εταιρία χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 54 φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 105.000 ευρώ.

• Επιχείρηση εμπορίας ζώντων ζώων στη Θεσσαλία κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο στην Κρήτη προσαύξησε την περιουσία του με εισοδήματα από άγνωστη πηγή με ποσό άνω του 1.125.000 ευρώ.

• Διαχειριστής επιχείρησης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας απέκρυψε εισοδήματα από ανακριβή υποβολή δήλωσης εισοδήματος συνολικού ύψους άνω των 1.700.000 ευρώ.

• Συνταξιούχος στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας κατά τις χρήσεις 2012-2014 απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας άνω των 2.190.000 ευρώ.

• Εταιρία παροχής υπηρεσιών πλυντηρίων στην Αττική απέκρυψε εισοδήματα λόγω ανακριβούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2015-2017 ύψους 1.100.000 ευρώ.

• Καφέ μπαρ στην Αθήνα κατά τη χρήση 2017 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους περίπου 55.000 ευρώ σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών.

• Ανώνυμη εταιρία γεωργικών μηχανημάτων στον νομό Φθιώτιδας κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε τρία φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 155.000 ευρώ, ενώ εξέδωσε 268 ανακριβή φορολογικά στοιχεία ύψους 35.000 ευρώ.

• Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας κατά τις χρήσεις 2014-2018 δεν εξέδωσε 1.321 φορολογικά στοιχεία αποκρυβείσας αξίας περί των 520.000 ευρώ και διαφυγόντων εσόδων άνω των 370.000 ευρώ.

• Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε 962 φορολογικά στοιχεία αξίας 245.000 ευρώ.

• Σε εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων κατά τις χρήσεις 2015-2018 διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 315.000 ευρώ.

• Εστιατόριο στην Καβάλα κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε 5.123 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000 ευρώ.