«Μετεξεταστέοι» οι Έλληνες μαθητές!

Έκθεση-κόλαφος της Ευρ. Επιτροπής για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ηλικιωμένοι οι καθηγητές, χαμηλή η χρηματοδότηση...

Ρεπορτάζ
Αντώνης Τριανταφύλλου

Κακούς βαθμούς παίρνουν οι Ελληνες μαθητές στην ανάγνωση, στα Μαθηματικά και στη Φυσική, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία από την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι μελανά για την κατάσταση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η χρηματοδότηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά χαμηλή και το μεγαλύτερο μέρος της αναλώνεται στη μισθολογική δαπάνη. 

Σε τρεις κρίσιμους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ανάγνωση, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών χειροτέρεψαν από το 2009. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση αυξήθηκε από 21,3% το 2009 σε 27,3% το 2018, στα Μαθηματικά αυξήθηκε από 30,4% στο 35,8% και στις Φυσικές Επιστήμες από 25,2% σε 32,7%. Στα θετικά για τη χώρα μας η Επιτροπή κατέγραψε μεγάλη βελτίωση στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Τα άτομα στην Ελλάδα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) από 14,2% το 2009 έπεσαν στο 4,7% το 2019.

Στοιχεία-σοκ

Παράλληλα το ποσοστό ολοκλήρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών) από 26,6% το 2009 έφτασε το 44,3% το 2018 και η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (από την ηλικία των τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) φτάνει το 81,5% το 2018, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία από το 2009 για σύγκριση.

Λιγότεροι είναι οι μαθητές που αναλογούν σε κάθε Ελληνα εκπαιδευτικό, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 21 μαθητές στην Πρωτοβάθμια και 23 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην Ελλάδα αναλογούν 17 παιδιά ανά εκπαιδευτικό. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα το 43,1% των δασκάλων είναι από 50 ετών και πάνω. Μόλις το 12% των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης είναι ηλικιακά 30-39 ετών στην Ελλάδα. Στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε. η αξιολόγηση των καθηγητών είναι κοινή πρακτική (έτος αναφοράς 2016/2017). Μόνο η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Μάλτα δεν πραγματοποιούν αξιολογήσεις εκπαιδευτικών.

Στα μισθολογικά η έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι οι εκπαιδευτικοί σε πολλά κράτη συχνά κερδίζουν σημαντικά λιγότερο απ' ό,τι ο μέσος όρος για τους εργαζομένους με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.