Μεγάλος διαγωνισμός χριστουγεννιάτικου διηγήματος από τη δημοκρατία!

Η εφημερίδα μας δεν αρκείται να έχει πιστούς αναγνώστες. Θέλει να αναδείξει και συγγραφείς

Γι’ αυτό προκηρύσσει ακόμα έναν διαγωνισμό διηγήματος - χριστουγεννιάτικου αυτή τη φορά. Σε τούτη την απόφαση μας οδήγησε η τεράστια επιτυχία του πρώτου λογοτεχνικού διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και η αδιάκοπη υπενθύμιση από τους αναγνώστες για την ανάγκη προκήρυξης και δεύτερου.

■ Όπως έχουμε τονίσει ξανά στο παρελθόν, η «δημοκρατία» θεωρεί ότι κάθε ΜΜΕ που σέβεται τον εαυτό του, το κοινό και την αποστολή του πρέπει να προκαλεί πνευματικά γεγονότα και να ενθαρρύνει τη δημιουργία.

■ Από σήμερα κιόλας μπορείτε να στέλνετε τα χριστουγεννιάτικα διηγήματά* σας στο e-mail dimokratia@dimokratianews.gr ή ταχυδρομικά -με την επισήμανση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ»-, δείτε τα καλύτερα από αυτά να δημοσιεύονται στη «δημοκρατία» και κερδίστε πλούσια δώρα!

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι 20 Νοεμβρίου

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε διήγημα πρέπει να έχει έκταση 600 έως 800 λέξεις και το
περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του είδους
«χριστουγεννιάτικο διήγημα». Μαζί με το κείμενο πρέπει να υπάρχει σε
ξεχωριστό αρχείο (word) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο
του συμμετέχοντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων δεν θα
γνωστοποιούνται στην κριτική επιτροπή.

2. Η γλώσσα συμμετοχής είναι η ελληνική. Κείμενα σε άλλες γλώσσες ή
greeklish δεν γίνονται δεκτά.

3. Κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετέχει με όσα διηγήματα επιθυμεί.
Ωστόσο, στην τελική δεκάδα των κριθέντων ως καλύτερα θα υπάρχει μόνο ένα
έργο από κάθε συγγραφέα.

4. Ο αποστολέας με τη συμμετοχή του εγγυάται και βεβαιώνει ότι τα
πνευματικά και ηθικά δικαιώματα του διηγήματος ή των διηγημάτων του
ανήκουν, είναι αδημοσίευτο/α και εκχωρεί το δικαίωμα αναπαραγωγής από
την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «δημοκρατία» και από τα
λοιπά ΜΜΕ της εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.

5. Οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα «δημοκρατία» και από τα λοιπά ΜΜΕ της
εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό. Τυχόν συμμετοχές τους μπορούν να γίνουν δεκτές μόνος ως
εξωδιαγωνιστικές.