Πρόσκληση στη Διεθνή Ημερίδα Λήξης του έργου “CIDE – NET”

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στην Διεθνή Ημερίδα Λήξης του έργου “CIDE – NET” - “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους, τη Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων,   Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 11144, Αθήνα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά τη διάρκειά της θα γίνει και η  απονομή των Βεβαιώσεων συμμετοχής στους εργαζόμενους οι οποίοι συμμετείχαν.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΕΔΕ, κ. Κατερίνα Διαλεκτού

Τηλ.: 210 2112000, e-mail: euaffairs@eede.gr

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries