Εισαγγελέας για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30.000.000 €

Στοιχεία δανειοληπτών για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30.000.000 ευρώ ζητάει από τις τράπεζες με επιστολή του ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης! Η επιστολή του κ. Δραγάτση στάλθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί (στην οποία έχει συμπεριληφθεί πολύτιμο υλικό από όλες τις λίστες «φοροδιαφυγής») σχετικά με το εάν τα ποσά των δανείων χορηγήθηκαν για τους σκοπούς που συνήφθησαν και εάν μέρος των χρημάτων αυτών κατέληξαν σε εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η επιστολή

Ο κ. Δραγάτσης στην επιστολή του προς τις τράπεζες αναφέρει: «Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. Ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».

Ηδη ο εισαγγελικός λειτουργός έχει στα χέρια του πολύτιμα στοιχεία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ορισμένες περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων δανείων στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο της έρευνας βρίσκονται δάνεια που χορηγήθηκαν την τελευταία 15ετία και σύμφωνα με υπολογισμούς ξεπερνούν τα 43 δισ. ευρώ.

Βάσω Παλαιού