«Κόφτης» στον εξωδικαστικό

Εκτός ρύθμισης χρεών δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για ένταξη η άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

Κόφτη» για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις βάζουν τα αυστηρά -δεδομένων των αρνητικών συνεπειών της επταετούς ύφεσης- κριτήρια που θα απαιτηθούν για να ενταχθούν οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις στην επικείμενη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Με βάση τις εκτιμήσεις των τραπεζών, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη ρύθμιση χρεών δεν θα ξεπεράσουν τις 80.000, παρά τις προσπάθειες του οικονομικού επιτελείου να πείσει τους θεσμούς να χαλαρώσουν τα κριτήρια ένταξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι στο τελευταίο σχέδιο νόμου -στο οποίο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές- προβλέπεται πως ο δανειολήπτης, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, που έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για να ενταχθεί στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού πρέπει να δώσει άδεια άρσης του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου του.

Μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο φαντάζει ως όαση για τους επιχειρηματίες η προοπτική υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όταν αυτός επιτέλους θεσμοθετηθεί και τεθεί σε εφαρμογή.

Αιτήσεις

Αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ, που έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 είχαν προς τις τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς οφειλές από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου του 2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αρχικά ο επιχειρηματίας θα υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Κάπου εκεί θα αναλαμβάνει δράση ο συντονιστής, ο οποίος θα επιλέγεται από το μητρώο διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης (υπολογίζεται ότι στο μητρώο θα εγγραφούν περίπου 320 συντονιστές, οι οποίοι κατανέμονται στις περιφέρειες της χώρας).