Πρόστιμο στη Neoset τρία χρόνια μετά το λουκέτο (!!!)

Ξαναχτύπησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού που αποφάσισε για ακόμη μια φορά καθυστερημένα και κατόπιν εορτής

Τρία χρόνια μετά την οριστική πτώχευση της NEOSET η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο για παραβάσεις της εταιρίας σε θέματα ανταγωνισμού.

Το γεγονός αναδεικνύει το θέμα των καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τα προβλήματα που προκαλούνται στην αγορά. Ειδικότερα, η επιτροπή επέβαλε στη NEOSET πρόστιμο συνολικού ύψους 88.814,62 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη -μεταξύ άλλων- την κρίση στον κλάδο, η οποία συνετέλεσε στην πτώχευση της εταιρίας. Το πρόστιμο αφορά παλαιότερες παραβάσεις της εταιρίας σε θέματα ανταγωνισμού αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης του δικτύου καταστημάτων NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφασή του, έπειτα από καταγγελία της εταιρίας - πρώην δικαιοδόχου ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΕ, διαπίστωσε ότι η εταιρία Επιπλοσυνθέσεις NEOSET ΑΒΕΕ παραβίασε τους όρους λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της για καταστήματα επίπλων κουζίνας υπό το σήμα NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ.

Οι συμβατικοί όροι

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της καταγγελλόμενης προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, οι οποίοι συνίστανται ιδίως σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2009.

Επίσης, σε περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων, ιδίως μέσω ρήτρας αποκλειστικής προμήθειας και επιτρεπτού μόνο λιανικών πωλήσεων και περιορισμού των ενεργητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της NEOSET, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2013. Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρία επίπλων κηρύχθηκε οριστικά σε πτώχευση το 2014 με την απόφαση 212/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, ύστερα από αίτηση εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας. Δύο χρόνια νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2012, η NEOSET είχε υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2013.