Προσλήψεις αλλοδαπών (εκτός Ε.Ε.) στο ΕΣΥ

Η τροπολογία αφορά εργαζομένους με εμπειρία στον χώρο εστίασης, φύλαξης  και καθαριότητας

Το πράσινο φως για την πρόσληψη στα δημόσια νοσοκομεία, στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα κέντρα υγείας αλλοδαπών και εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που έχουν εμπειρία στον χώρο της εστίασης, της φύλαξης και της καθαριότητας, δίνει το υπουργείο Υγείας με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Υγείας προβλέπεται η σύμβαση εργασίας αλλοδαπών με σχετική εμπειρία στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, (δηλαδή σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία κ.λπ.).

Οπως επισημαίνεται στην τροπολογία, «οι εργαζόμενοι στους χώρους καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ. είναι εργαζόμενοι ειδικού κινδύνου και προς τούτο έχουν λάβει εκπαίδευση και έχουν αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση νοσοκομειακών απορριμμάτων, στην αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων, στη διαχείριση τροφίμων και στον ειδικό καθαρισμό σε υγειονομικούς χώρους, όπως στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, χειρουργεία κ.λπ.

Σημειώνεται ότι και σήμερα εργάζονται αλλοδαποί στο ΕΣΥ μέσω των ιδιωτικών συνεργείων καθαριότητας κ.λπ. Η τροπολογία καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τώρα δίνουν τη δυνατότητα και στο Δημόσιο να κάνει ανάλογες προσλήψεις.
Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους εργαζομένους είναι να διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, ήτοι άδεια παραμονής, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τους δίνει το δικαίωμα της νόμιμης διαμονής στη χώρα και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την παροχή εξαρτημένης εργασίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τέσσερα έτη. Μάλιστα, η εμπειρία αυτή πρέπει να έχει αποκτηθεί σε χώρους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας κ.λπ.
Ακόμη η τροπολογία αναφέρει ότι η αυξημένη μοριοδότηση των προσώπων που εργάζονται ή εργάζονταν σε κτίρια ή υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου είναι εύλογη, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν καταρχήν αυξημένη εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε εργασίες υψηλής απαιτητικότητας. Επίσης, μπορούν άμεσα να παρέχουν υπηρεσίες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών σε επείγουσες ή απρόβλεπτες περιστάσεις.