ΕΤΑΚ: Ερχεται η λυπητερή σε 120.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Φόρο 700 ευρώ, κατά μέσο όρο, θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 120.000 φορολογούμενοι που θα παραλάβουν ειδοποιητήρια για την καταβολή του ΕΤΑΚ του έτους 2009. Ο φόρος εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ σε σπίτια, οικόπεδα κ.ά. αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ έχει υπολογιστεί και η έκτακτη εισφορά.

 

Χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ταχυδρόμησε ειδοποιητήρια σε 240.000 φορολογουμένους. Τα 120.000 σημειώματα έχουν ποσόν ή προκύπτει φόρος κάτω από 27 ευρώ που δεν εισπράττεται. Τα υπόλοιπα 120.000 σημειώματα προβλέπουν πληρωμή συνολικού φόρου 82.500.000 ευρώ, για το ΕΤΑΚ του 2009 και την έκτακτη εισφορά για όσους έχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

 

Το ΕΤΑΚ και η έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία θα πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ, το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου. Το ΕΤΑΚ του 2009 έχει υπολογιστεί με συντελεστή φόρου 0,1% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους, μετά την αφαίρεση του ισχύοντος κατά περίπτωσιν αφορολόγητου ποσού (των 100.000 για τους αγάμους ή των 200.000 ευρώ για τους εγγάμους). Επιπλέον όσοι από τους φορολογουμένους αυτούς είχαν την 1-1-2009 ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν και έκτακτη εισφορά, η οποία θα έχει υπολογιστεί με βάση συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 400.000 ευρώ.

 

Τα βάσανα των φορολογουμένων θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Το υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει 4.500.000 εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το 2010 και το 2011, απ' όπου το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει περίπου 500.000.000 ευρώ.

 

Το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο σύζυγο. Το ΦΑΠ του 2010 θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, ενώ ΦΑΠ του 2011 θα επιβληθεί σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

 

 

Στέλιος Κράλογλου

Ετικέτες: