Ενταξη στον εξωδικαστικό με αυστηρά κριτήρια!

Οι δόσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 120

Ενίσχυση από το ΕΣΠΑ ακούν κι ενίσχυση από το ΕΣΠΑ δεν βλέπουν χιλιάδες δικαιούχοι. Περίπου 1,5 χρόνο μετά την προκήρυξη των πρώτων δράσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα από την κυβέρνηση ούτε ένα ευρώ επιχορήγησης.

Η γραφειοκρατία, η καθυστέρηση διάθεσης των σχετικών κονδυλίων από τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αυξηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας τόσο της Πολιτείας όσο και των ωφελουμένων (τα προγράμματα επιδοτούνται μέχρι ένα ποσό) κρατούν ουσιαστικά το πρόγραμμα ανενεργό, στερώντας από τους δικαιούχους και την οικονομία σημαντικά κονδύλια.

Ουσιαστικά, από την προκήρυξη της δράσης έως τη στιγμή καταβολής της τελικής χρηματοδότησης στον ενδιαφερόμενο μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται τελικά πολλές επενδύσεις.

Η πολύ χαμηλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, άλλωστε, στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ, που φθάνει μόλις τα 159.00.000 ευρώ (5,9%) από τα 2,7 δισ. φανερώνει τις καθυστερήσεις και την αδυναμία της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει άμεσα τους δικαιούχους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν έχουν λάβει την επιδότηση που δικαιούνται ούτε οι πρώτοι 1.372 δικαιούχοι επιδότησης που εντάχθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η κατάσταση στις υπόλοιπες δράσεις είναι ακόμα χειρότερη. Για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έναν χρόνο μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων έχει γίνει μόνο η α’ φάση της αξιολόγησής τους και εκκρεμεί η δεύτερη.
Για τη δράση «Ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» δεν έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, ενώ για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των τελικών εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.