Ο δεκάλογος του εργασιακού νομοσχεδίου

Η ακτινογραφία των διατάξεων που ανατρέπουν όλα τα δεδομένα

Νόμο του κράτους αποτελούν πλέον 10 διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. Με την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου την περασμένη Πέμπτη από τη Βουλή ισχύουν νέα δεδομένα για εργοδότες και εργαζομένους, που αφορούν ζητήματα όπως είναι:

1 Η βλαπτική μεταβολή, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει τη μη καταβολή δεδουλευμένων ως απόλυση, οπότε και θα μπορεί να λαμβάνει αμέσως επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

2 Η έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη για οφειλόμενους μισθούς προς τους εργαζομένους.

3 Η δραστική μείωση του κόστους της δίκης για τους εργαζομένους που διεκδικούν δικαστικά τα δεδουλευμένα τους (δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο ή καταβάλλεται μειωμένο).

4 Η σύντομη εκδίκαση των κρισιμότερων περιπτώσεων εργατικών διαφορών (όριο 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς, εκδίκαση αναβολής εντός 30 ημερών και δημοσίευση της απόφασης μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση).

5 Ο αποκλεισμός (υπό προϋποθέσεις) από το δημόσιο χρήμα των εργοδοτών που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία.

6 Η ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο.

7 Η υποχρεωτική, εκ των προτέρων, ηλεκτρονική δήλωση των υπερωριών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

8 Η ηλεκτρονική αναγγελία κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

9 Η γνωστοποίηση στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) του απασχολούμενου προσωπικού που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

10 Η υποχρέωση του εργοδότη να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματός της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία.