Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια - Συμπτώματα και θεραπεία

Η νεφρική ανεπάρκεια σχετίζεται άμεσα με τα αδύναμα νεφρά, τα οποία αδυνατούν να επιτελέσουν βασικές λειτουργίες όπως είναι το φιλτράρισμα του αίματος και η απέκκριση ουσιών που μόνο βλάπτουν τον οργανισμό. Διαχωρίζεται σε οξεία και χρόνια.

Με την οξεία, τα νεφρά σταματούν να λειτουργούν και διάφορα προϊόντα που κανονικά έπρεπε να αποβάλλονται παραμένουν στον οργανισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα, το οποίο σε τελικό στάδιο μπορεί να είναι άλυτο.

Αντίθετα στην χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τα φίλτρα που περιέχει το κάθε νεφρό -οι νεφρώνες- καταστρέφονται και στην συνέχεια ανεπαρκούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν σωστά.

Από την στιγμή που επέλθει νεφρική ανεπάρκεια, με ποια συμπτώματα θα εκδηλωθεί αν είναι χρόνια και με ποια αν είναι οξεία;

Συμπτώματα της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας

  • σχεδόν καθόλου παραγωγή ούρων
  • οίδημα κάτω άκρων
  • ανορεξία
  • υπνηλία και γενικότερη σύγχυση
  • δύσπνοια

Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Τα πρώτα στάδια της νόσου μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, φτάνοντας μέχρι και τα 25 χρόνια περίπου. Από την άλλη -επειδή είναι θέμα οργανισμού- αυτό μπορεί να περιοριστεί και να αρχίσουν τα προβλήματα μετά από λίγους μήνες. Όταν κάνουν εμφάνιση τα πρώτα συμπτώματα, τα συμπτώματα είναι ίδια με αυτά της οξείας φάσης της νόσου.

Σωστή θεραπεία

Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, γι’ αυτό και η θεραπεία διαχωρίζεται και εξαρτάται ανάλογα με το αίτιο που την προκάλεσε σε διαφορετικά στάδια για τον καθένα. Αν ο ασθενής αντιμετωπίζει αιμορραγία θα πρέπει να κάνει μετάγγιση και να διακόψει οποιοδήποτε φάρμακο του την προκάλεσε.

Ο γιατρός -ανάλογα με την περίπτωση- θα πρέπει να ρυθμίσει την δίαιτα του ασθενούς, αυξάνοντας τους ηλεκτρολύτες. Όταν αναρρώσουν τα νεφρά θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του οργανισμού.

Στην χρόνια νεφρική ανεπάρκεια η θεραπεία βασίζεται σε αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού.

Η αιμοκάθαρση είναι μία διαδικασία όπου ο ασθενής θα πρέπει συγκεκριμένες ημέρες να καθαρίζει τον οργανισμό από απόβλητα των νεφρών αποκαθιστώντας την λειτουργία τους. Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η καλύτερη επιλογή από την στιγμή που ο ασθενής είναι κατά τα άλλα υγιής.

Περισσότερες πληροφορίες στην νεφρολογική κλινική Mesogeios.