Γιατί αποσύρεται το σιρόπι Ponstan

Την προληπτική απόσυρση του αναλγητικού αντιπυρετικού φαρμάκου Ponstan σε σιρόπι ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς...

... υπάρχει ο κίνδυνος να υπερβαίνει τα νέα, πιο αυστηρά επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, «αποφασίζεται η ανάκληση όλων των παρτίδων του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50 mg/5 ml (Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας 60079/22-9-08), που βρίσκονται επί του παρόντος στην αγορά, λόγω δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων ημερήσιας έκθεσης (PDE) σε στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ICH Q3D. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρίας».

Και ο ΕΟΦ συνεχίζει: «Η εταιρία Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E., ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά». Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αφορά μόνο τις παρτίδες του φαρμάκου σε μορφή σιροπιού και όχι το φάρμακο σε μορφή χαπιού.