Ποιοι έχουν δικαίωμα για σύνταξη στα 60 έτη

Τι αναφέρει ο ΕΦΚΑ για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα έως το 2012

Από τον
Νάσο Χατζητσάκο

Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, εφόσον έως τα τέλη του 2012 είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που ίσχυαν τότε, έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Αυτό προκύπτει από το νέο γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, με το οποίο παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις για το «όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος, με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα (όταν ο τελευταίος φορέας είναι αυτοτελώς απασχολούμενων ή ελεύθερων επαγγελματιών)».

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα, για να κριθεί το δικαίωμα του ασφαλισμένου από τον ενταχθέντα φορέα, στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, «θα πρέπει αυτός που αιτείται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου φορέα».

Σημειώνεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για τα ενταχθέντα στον ενιαίο φορέα πρώην Ταμείων των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, το 60ό έτος εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Οπως αναφέρεται στο γενικό έγγραφο με το οποίο παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις, «αυτό αποτελεί το όριο ηλικίας που απαιτείται κατά την άσκηση των ήδη θεμελιωμένων δικαιωμάτων από το 2012».

Για παράδειγμα, μια μητέρα που είχε ανήλικο τέκνο το 2010 και ήταν ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) από το 1992 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη ασφάλισης). Από το 2008 έως και τα τέλη του 2016 και το 2017 ασφαλιζόταν και ως μισθωτή στο πρώην ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (9 έτη ασφάλισης).

Δυνατότητα

Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης μέσα στο 2019 στον ΕΦΚΑ, έχοντας συμπληρώσει το 60ό έτος. Δεν θα θεμελιώσει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις κανενός εκ των δύο πρώην φορέων, όμως μπορεί να συνυπολογίσει τον μη παράλληλο χρόνο του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) στον χρόνο του πρώην ΙΚΑ. Ετσι, συμπληρώνει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ του 2010 ως μητέρα ανήλικου τέκνου, κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου περί αρμοδιότητας.

Τα δεδομένα αυτά ισχύουν για τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16), δηλαδή από τις 13 Μαΐου 2016, και μετά, καθώς και για όσα εκκρεμούν. Οσα έχουν απορριφθεί μπορούν να επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί νέα αίτηση από τους ενδιαφερομένους (τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία της νέας αίτησης).