Νίκος Παπουτσόπουλος

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Οι ανασκαφές αποτελούσαν τη βασική μέθοδο εργασίας των κλασικών αρχαιολόγων, και οι Γερμανοί αναζήτησαν στους ελληνικούς ερειπιώνες την εσωτερική συγγένεια με τον αρχαίο κόσμο

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η γνώση μόνον είναι ανεπαρκής για την άμεση λήψη μέτρων που θα σκοπεύουν στην προστασία και τη διαφύλαξη των θησαυρών, αν παραμένει μόνον σε στάδια καταγραφής και απεικόνισης

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η όρχηση, κύριο στοιχείο του αρχαίου δράματος, ενίσχυε τον λόγο με κίνηση και άσμα, θέαμα και ακρόαμα: Η σίκκινις στο σατυρικό δράμα, η εμμέλεια στην τραγωδία, ο κόρδαξ στην κωμωδία

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Ο Λ. Αγγελόπουλος διετέλεσε πρωτοψάλτης του ναού της Αγίας Ειρήνης της οδού Αιόλου της πρώτης Μητρόπολης Αθηνών από το 1982 και ήταν ο εμπνευστής, ο ιδρυτής και ο διευθυντής της Ελληνικής  Βυζαντινής Χορωδίας

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η σημερινή εποχή έχει συντελέσει στη συντριβή της αστικής τάξης. Η πολιτική τάξη νομιμοποίησε τα εξοντωτικά φοροεισπρακτικά μέτρα των δανειστών, ώστε να διώκονται όσοι αδυνατούν να ανταποκριθούν

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Οταν ο «σοφότερος των Ελλήνων κατά τους μετά την Αλωσιν αιώνας ιεροδιάκονος Ευγένιος Βούλγαρις» ανέλαβε τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής, στα 1759, εγκαινίασε νέα εποχή στην ιστορία της Παιδείας

Σελίδες