Απόψεις

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Ο Λ. Αγγελόπουλος διετέλεσε πρωτοψάλτης του ναού της Αγίας Ειρήνης της οδού Αιόλου της πρώτης Μητρόπολης Αθηνών από το 1982 και ήταν ο εμπνευστής, ο ιδρυτής και ο διευθυντής της Ελληνικής  Βυζαντινής Χορωδίας