Απόψεις

Εικόνα: Αθηνά Σχινά

Ο «πατέρας της Ιατρικής» πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωπο-κεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και του φιλοσοφικού στοχασμού με τις ηθικές και ουμανιστικές αξίες