Χρήμα

Σε απόγνωση χιλιάδες νόμιμοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι εξισώνονται με καταπατητές! Ισχυρότατο το πλήγμα στον αγροτικό τομέα, αφού «εξαφανίζονται» χιλιάδες στρέμματα που καλλιεργούνταν επί δεκαετίες

Με ποιον τρόπο οι μηνιαίες απολαβές θα πέσουν ακόμη και κάτω από το όριο της εθνικής (384 ευρώ) και ποιοι κινδυνεύουν να λαμβάνουν μόλις 151,20 ευρώ!!! Αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις

Στο στόχαστρο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp.) βρίσκεται η ΔΕΗ για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010.

Συστήνονται ως ειδικοί σύμβουλοι, προσεγγίζουν επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης και τους τάζουν σίγουρες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για προγράμματα που δεν υπάρχουν