Χρήμα

Εχουν εκδικαστεί μόλις 50.000 αιτήσεις. Τράπεζες και SSM πιέζουν για επιτάχυνση των διαδικασιών • 15,3 δισ. € τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι σε καθεστώς νομικής προστασίας

Θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν χιλιάδες επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι κάποια στιγμή πληρώθηκαν με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.