Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Εικόνα: Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Η εθνική αεροδιαστημική τεχνογνωσία θα θωράκιζε την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας μας και θα διαιώνιζε την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο

Σελίδες