Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Εικόνα: Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Μαζί με το Νόμπελ ειρήνης (sic), αρκετοί πολίτες θα πρέπει να διεκδικήσουν το Νόμπελ αδυναμίας αντίληψης και οι πολιτικοί το Νόμπελ ρατσιστικού ανθελληνισμού.

Σελίδες