Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Εικόνα: Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Η απουσία εθνικού ιδεολογήματος είχε σαν συνέπεια στα πέτρινα χρόνια της Πασοκοκρατίας, η οποιαδήποτε αναφορά στην Ελληνικότητα ή στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο να θεωρείται αναχρονισμός και ακραίος φασισμός, ιδίως στους Ακαδημαϊκούς κύκλους οπού η λέξη Έλλην εθεωρείτο ισοδύναμη του φασίστα.

Εικόνα: Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς

«Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία δεν μεν’ η ελάχιστη αμφιβολία, και μ’ όλο που οπωσούν τραβούμ’ εμπρός, ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή», Εν μεγάλη Ελληνική αποικία 200 π.Χ., Κωνσταντίνος Καβάφης.

Σελίδες