Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Με ποιους όρους θα «κουρεύονται» τα χρέη εταιριών

Τι αλλάζει (εφόσον συμφωνήσουν οι δανειστές) στον νόμο Δένδια. Θα αθροίζονται όλες οι οφειλές (προς ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο, τράπεζες,), χωρίς κανένα όριο η υπαγωγή

Συνολικό κούρεμα χρεών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προωθεί η κυβέρνηση, σχεδιάζοντας ένα πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών. Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα επικεντρωθεί στη διάσωση των υγιών επιχειρήσεων μέσα από αλλαγές στον νόμο Δένδια. Οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα επικυρώνεται από τα δικαστήρια, προκειμένου να πετύχουν διαγραφή χρεών. Η μελέτη θα υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τους πιστωτές και θα αποφασίζει για το αν το σχέδιο είναι βιώσιμο ή όχι. Οριο για την υπαγωγή στο νέο σύστημα, δηλαδή μέγεθος επιχείρησης ή ύψος χρέους, δεν θα υπάρχει. Το ύψος των «προβληματικών» επιχειρηματικών δανείων υπολογίζεται σε περίπου 60 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 11 δισ. ευρώ τα οφείλουν 800 μεγάλες επιχειρήσεις, τα 28,5 δισ. ευρώ 6.000 μεσαίες επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 120.000 μικρομεσαίες. Συνολικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 40 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια, ενώ άλλα 20 δισ. ευρώ μετρούν οι μικρομεσαίες.

Οι ρυθμίσεις του νόμου Δένδια λήγουν στα τέλη Ιουνίου και αφορούν μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ, η εφαρμογή του όμως έχει δείξει ότι μια συμφωνία γενναίου κουρέματος μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Το υπουργείο, λοιπόν, ετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου, την ένταξη σε αυτόν του συνόλου των επιχειρήσεων και την παράταση της εφαρμογής του, προκειμένου να διευκολυνθούν όλες οι επιχειρήσεις και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ολα αυτά, φυσικά, αν δώσουν το «πράσινο φως» οι θεσμοί, με τη διαπραγμάτευση μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και των δανειστών να είναι συνεχής. Δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία εντός του μήνα, οπότε λογικά θα δοθεί νέα παράταση, πιθανότατα έως το φθινόπωρο. Οι νέες διατάξεις προωθούνται σε συνεννόηση και συνεργασία με τις τράπεζες, οι οποίες θα μπορέσουν να διαγράψουν οριστικά απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως και παράλληλα θα ωφεληθούν από τη μετατροπή προβληματικών δανείων σε εξυπηρετούμενα.

Στην πρόταση που έχουν καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούν ότι, αν κουρέψουν μόνο οι ίδιες τα χρέη, οι επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να έχουν δυσβάστακτες οφειλές σε Εφορία και Ταμεία, κάτι που θα τις εμποδίσει να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Αντίθετα, αν το κούρεμα είναι ταυτόχρονο και ισότιμο, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κανονικά το υπόλοιπο της οφειλής και προς τις τράπεζες και προς το Δημόσιο. Η πρόταση αφορά μεγάλες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, που εκτιμάται ότι μπορούν να καταστούν βιώσιμες. Ουσιαστικά, οι τράπεζες ζητούν ριζικές αλλαγές στον νόμο Δένδια (4307/2014), ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα κουρέματος τραπεζικών δανείων σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις και να ανοίξει ο δρόμος για ισόποσο κούρεμα οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες.

Σημειώνεται ότι, με τη σημερινή μορφή του, ο νόμος Δένδια περιορίζει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών προς τράπεζες και Δημόσιο σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ. Προβλέπει ότι οι τράπεζες μπορούν να διαγράψουν μέρος των χρεών με πλαφόν τις 500.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα, αλλά περιορίζει τις διευκολύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων μόνο στη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και όχι στο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να θεωρούν αυτόν τον περιορισμό τροχοπέδη για αποδοτικές ρυθμίσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα καταστήσει εφικτή τη βιώσιμη διαχείριση των χρεών επιχειρήσεων.
Στο σχέδιο που καταρτίζει προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικού διακανονισμού για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη τους προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Απαραίτητη η  κατάρτιση σχεδίου αποπληρωμής των υποχρεώσεων

Η διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο δεν θα αφορά το κεφάλαιο, αλλά τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και τους τόκους. Για να ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις μια επιχείρηση θα καταρτίζει και θα παρουσιάζει στις πιστώτριες τράπεζες σχέδιο αποπληρωμής των υποχρεώσεων που θα απομείνουν μετά το ζητούμενο κούρεμα, βασισμένο σε ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο θα καταρτίζεται σε συνεργασία με τράπεζες και πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια εξυγίανσης και βιωσιμότητας. Θα συγκροτείται ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τραπεζών, του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και ενδεχομένως και του υπουργείου Οικονομίας. Εφόσον λάβουν τη σύμφωνη γνώμη της πλειονότητας των πιστωτών, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν σε εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα επιλέγεται από το μητρώο που θα δημιουργηθεί. Στη συνέχεια, η μελέτη θα υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τους πιστωτές, θα αποφασίζει αν το σχέδιο είναι βιώσιμο ή όχι και θα συμφωνείται η διαγραφή οφειλών.

Με βάση αυτά θα αξιολογείται και θα γίνεται αποδεκτό, θα απορρίπτεται ή θα ζητείται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του. Αν αποφασίζεται ότι το σχέδιο διάσωσης είναι βιώσιμο, θα επικυρώνεται από τα ειρηνοδικεία και θα προχωρεί η επόμενη φάση της αναδιάρθρωσης των οφειλών. Ο μηχανισμός, οι διαδικασίες και τα κριτήρια θα διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους, οι λεγόμενοι «κακοπληρωτές». Με τις προωθούμενες διατάξεις θα θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εξωδικαστικών επιλύσεων με τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα επιτρέπουν σε σχετικά γρήγορους χρόνους το κούρεμα των οφειλών. Οριο για την υπαγωγή στο νέο σύστημα -δηλαδή, μέγεθος επιχείρησης και ύψος χρέους- δεν θα υπάρχει. Θα μπορούν να διεκδικούν αναδιάρθρωση μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με χρέη προς τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικούς φορείς.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ