Αθηνά Σχινά

Εικόνα: Αθηνά Σχινά

Ο «πατέρας της Ιατρικής» πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωπο-κεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και του φιλοσοφικού στοχασμού με τις ηθικές και ουμανιστικές αξίες

Εικόνα: Αθηνά Σχινά

Το «Πέρασμα» επικεντρώνεται, από τη μια πλευρά, στην πορεία της ζωής προς τον θάνατο και, από την άλλη, στους τρόπους μέσω των οποίων ο θάνατος από ατομική απώλεια μετατρέπεται σε νέα γέννηση

Σελίδες