Θεραπεία

Στις βιομηχανοποιημένες κοινωνίες τα κρούσματα αλλεργικών αντιδράσεων αυξήθηκαν κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια και αποδίδονται στη ρύπανση του αέρα, στο κάπνισμα, στο είδος της διατροφής, στη συχνή και υπερβολική χρήση αντιβιοτικών

Τα τρία στάδια της ασθένειας και τι πρέπει να κάνουν οι φροντιστές των πασχόντων, ένα χρέος που επωμίζονται συνήθως οι σύζυγοί τους ή κάποιο από τα παιδιά, αν και κατά κανόνα το βάρος πέφτει τελικά στην κόρη ή τη νύφη • Με την υπογραφή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη 

Σελίδες

Subscribe to Θεραπεία