Οικονομία

Ανοιξε η διαδικασία για 11 νέες περιοχές. Κίνδυνος να χαθούν περιουσίες
Οι ιδιοκτήτες πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες κ.λπ. Το ποσό που καλούνται να πληρώσουν

Ενα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί στη χώρα -συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8,99 MW- υλοποίησε στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας η ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., θυγατρική της ΕΛ.ΠΕ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες που συνωστίζονται στα συμβολαιογραφεία τις τελευταίες ημέρες, για να προλάβουν τις επιβαρύνσεις τις οποίες φέρνουν οι νέες αντικειμενικές

Χαμηλότερες από 4,5% έως περίπου 28% θα είναι οι αποδοχές των μη μισθωτών, όταν ολοκληρώσουν τον εργασιακό βίο τους, ενώ οι μικρότερες καταβολές απειλούν το Ασφαλιστικό με τη δημιουργία νέων ελλειμμάτων

Ωθηση στην οικονομία δίνει η εξαγωγική ικμάδα της χώρας σε συνδυασμό με τα έσοδα από τον τουρισμό, επιδόσεις οι οποίες επέτρεψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,2% στο τρίτο τρίμηνο του έτους

Σελίδες

Subscribe to Οικονομία