Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Με φωτογραφική ρύθμιση-σκάνδαλο η κυβέρνηση έσωσε τον Γιάννη Μπουτάρη από ένα κώλυμα που θα τον οδηγούσε στην έκπτωση από το αξίωμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα από 600 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και Ανώνυμες Εταιρίες που εποπτεύουν τα υπουργεία θα βρεθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στο στόχαστρο της κυβέρνησης, αφενός για να αξιολογηθούν στο πρότυπο των κεντρικών δομών και αφετέρου για να τροφοδοτήσουν τις «δεξαμενές» α

Subscribe to Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου