Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι θα είναι Συνέδριο βαθιά πολιτικό, που θα δώσει το στίγμα του χώρου, ιδεολογικό και αυτοπροσδιοριστικό συνέδριο, το οποίο δεν πρέπει να επιτραπεί να μαραζώσει μέσα από μηχανιστικές προσεγγίσεις.

Subscribe to Συνέδριο ΠΑΣΟΚ