Πρόγραμμα εθελουσίας στην Πειραιώς

Με αποζημίωση έως 36 μισθούς, ανάλογα με την υπηρεσία, και σειρά κινήτρων για όσους αποχωρήσουν μέχρι τις 16 Αυγούστου

Του
Β. Παπακωνσταντόπουλου

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου τρέχει από χθες και έως τις 16 Αυγούστου η Τράπεζα Πειραιώς.

Η αποζημίωση φτάνει μέχρι τους 36 μισθούς, με ανώτατο ποσό (μεικτά) τα 160.000 ευρώ. O αριθμός των μισθών καθορίζεται από το εύρος χρόνου υπηρεσίας και τη μονάδα απασχόλησης, ενώ η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον μεικτό μισθό του Μαΐου 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που απεστάλη χθες στους εργαζομένους της τράπεζας, η αποζημίωση ξεκινά από τους 12 μισθούς για όσους έχουν προϋπηρεσία από 3 έως 9 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι τους 36 μισθούς για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω των 21 ετών.

Πέρα απ' αυτό, οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη, που περιλαμβάνει τις μονάδες διοίκησης, τις θυγατρικές του εξωτερικού και το Middle & Senior Management, η αποζημίωση κυμαίνεται από 12 έως 30 μισθούς.

Στη δεύτερη, που περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, τα Central Administration Units και τις υπηρεσίες καθαριότητας και ασφάλειας, η αποζημίωση αρχίζει από τους 15 μισθούς και φτάνει τους 36. Στην κατηγορία αυτή υπάρχει προσαύξηση μισθού κατά 20% σε σχέση με την πρώτη κατηγορία.

Προβλέπεται, επίσης, η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι το νηπιαγωγείο. Παράλληλα, συνεχίζεται η ίδια κάλυψη μέσω του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος για πέντε έτη, καθώς και η προσωπική και οικογενειακή υποστήριξη μέσω προγραμμάτων EAP (Employee Assistance Programs).

Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, δεν προβλέπεται η λήψη άδειας μετ’ αποδοχών και η αποχώρηση στη συνέχεια (το λεγόμενο sabbatical), προστίθεται όμως μία νέα επιλογή.

Οι εργαζόμενοι που θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης, το οποίο αποσκοπεί στο να τους συνδράμει για τη συνέχιση της απασχόλησής τους, ενδεικτικά ως ασφαλιστικοί πράκτορες εκείνοι που είναι πιστοποιημένοι ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε κατά τόπους εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξάρτητοι brokers χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η εθελουσία είναι στοχευμένη και αφορά κυρίως τομείς των οποίων το αντικείμενο εργασίας έχει μειωθεί, καθώς αναδιαρθρώνεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερβάλλον προσωπικό.

Κυρίως είναι το δίκτυο, αφού τα καταστήματα έχουν μειωθεί κατά 150, και η Διεύθυνση Επισφαλών Απαιτήσεων (RBU), καθώς τα «κόκκινα» δάνεια έχουν μειωθεί κατά 8-9 δισ. ευρώ.