Εφορία: Ηλεκτρονικός έλεγχος βιβλίων

Το φθινόπωρο αρχίζει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Ενεργοποιείται ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πώς θα λειτουργήσει

Τον ερχόμενο Οκτώβριο υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει πιλοτικά το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, το οποίο έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο εργαλείο, με το οποίο η Εφορία θα ελέγχει ηλεκτρονικά τις λογιστικές καταστάσεις των φορολογουμένων.

Τα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα τηρούνται ηλεκτρονικά μέσα σε ειδική πλατφόρμα που δημιούργησε η ΑΑΔΕ.

Ετσι θα είναι συνδεδεμένα online με τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα φορολογικά έντυπα Φ2 (δήλωση ΦΠΑ), Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα), Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις) και Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα).

Σε δεύτερο στάδιο τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στα βιβλία θα μεταφέρονται και θα προσυμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία των συγκεκριμένων φορολογικών εντύπων.

Απλοποίηση

Το νέο σύστημα, που στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του διαχειριστικού κόστους και της γραφειοκρατίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Ουσιαστικά, δημιουργείται μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία My Data.

Σε αυτήν θα εισέρχονται κάθε επιχείρηση και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας με τους κωδικούς του TAXISnet και θα αποκτούν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ΜΑΡΚ. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν τα τιμολόγιά τους, τα οποία θα καταχωρίζονται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους.

Παράλληλα, οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα θα ενημερώνονται με τα δεδομένα των βιβλίων τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων.

Εκτός από τη μεγάλη συμβολή στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους που θα έχει το μέτρο αυτό για τις επιχειρήσεις, θα βοηθά να λαμβάνουν γρήγορα επιστροφή φόρου οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματία θα πρέπει να καταχωρίζουν στα ηλεκτρονικά βιβλία τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν το αργότερο έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση της τρίμηνης ή της μηνιαίας περιόδου υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.