Πανελλαδικές: Πώς θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται Γλώσσα - Λογοτεχνία από το 2020

Τέσσερα θέματα με διαφορετικό συντελεστή βαθμολογίας από τη νέα χρονιά

Σε αλλαγές στον τρόπο κοινής εξέτασης Γλώσσας - Λογοτεχνίας και βαθμολόγησης του μαθήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 προχώρησε το υπουργείο Παιδείας εν όψει της εφαρμογής του νέου εξεταστικού συστήματος από το νέο έτος. Στο καινούργιο εξεταστικό σύστημα, που ψηφίστηκε επί υπουργίας Γαβρόγλου και θα τεθεί σε εφαρμογή τη νέα σχολική χρονιά, τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα συνεξετάζονται σε ενιαία τρίωρη εξέταση.

Θα δίνονται στις μαθήτριες και στους μαθητές δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο, δημοσιογραφικό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επιστημονικό κείμενο, αφίσα με λεζάντα, πληροφοριακό κείμενο με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.). 

Για τα κείμενα αυτά τίθενται συνολικά τέσσερα θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Ωστόσο, ο συντελεστής της Λογοτεχνίας που ενσωματώθηκε επί Κώστα Γαβρόγλου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας μειώνεται στο 15%, ενώ ανακατανέμονται οι μονάδες στα τέσσερα θέματα. 

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες, ενώ αρχικά προβλέπονταν 10 μονάδες. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ενα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. 

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, αντί 45, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο, αφορά την παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου έκτασης από 100 έως 200 λέξεις και βαθμολογείται με 15 μονάδες. 

Το τέταρτο θέμα θα είναι η έκθεση, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν τη δεξιότητά τους στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις, που θα βαθμολογείται με 30 μονάδες.