Αναπτυξιακό νομοσχέδιο «διευκόλυνσης» επενδυτών

Μακριά από τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας είναι η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης. Ύποπτες αλλαγές στα εργασιακά

Ρυθμίσεις... εξυπηρέτησης επενδυτών και νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, που μόνο κατ' όνομα μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακό καθώς οι παρεμβάσεις απέχουν μακράν από τις ανάγκες του συνόλου της πραγματικής οικονομίας.

Διευκολύνουν, όμως, επενδυτές που έχουν εγκλωβιστεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και στην έλλειψη ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού.

Το νομοσχέδιο, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, περιορίζεται στο να διευκολύνει αδειοδοτήσεις, να αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές συμβάσεις έναντι των κλαδικών (με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κατώτατους κλαδικούς μισθούς), να επιτρέπει τη συνεργασία ιδιωτών με το ΓΕΜΗ για τον ελέγχο των επιχειρήσεων και να ικανοποιεί «πάγια αιτήματα των εργοδοτών για αλλαγές στα εργασιακά». Περιλαμβάνει δε και κάποιες «περίεργες» διατάξεις στα εργασιακά, στα πρόστιμα που επιβάλλονται στην αδήλωτη εργασία, στην αμοιβή της ημιαπασχόλησης, στην καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων κ.λπ. Ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

• Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερτερούν έναντι των κλαδικών σε περίπτωση που η επιχείρηση διαπιστωμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας. Η επιχείρηση θα αποκτά δικαίωμα στο να εξαιρεθεί από την κλαδική σύμβαση και να υπογράψει με τους εργαζομένους επιχειρησιακή με μικρότερες αποδοχές.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθολική ισχύ μιας συλλογικής σύμβασης θα είναι πλέον η έγκρισή της από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, ο οποίος αποφασίζει με γνώμονα «τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα».

• Η προσφυγή στη διαιτησία για εργασιακές διαφορές θα γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων.

• Θεσμοθετείται διάταξη σύμφωνα με την οποία για κάθε επιπλέον ώρα, που θα εργάζονται ως υπερωρία όσοι απασχολούνται με όρους ευέλικτων μορφών εργασίας, οι εργοδότες θα επιβαρύνονται με 12% επιπλέον εισφορά.

• Στον αναπτυξιακό νόμο εισάγεται μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς - ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς κ.ά.

• Για τα επιχειρηματικά πάρκα προβλέπονται ευκολότερη εγκατάσταση επιχειρήσεων και δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ φορέα διαχείρισης πάρκου και εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών.

• Δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με αποτύπωση και συγκέντρωση όλων των γεωχωρικών δεδομένων (π.χ.: όροι και περιορισμοί δόμησης, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές NATURA κ.λπ.) σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα.

• Απλούστευση για όλους τους τύπους εταιριών ως προς τον έλεγχο των δημοσιευμένων στοιχείων στο ΓΕΜΗ και επιτάχυνση της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων μέσω outsourcing.

Αυτό συνιστά οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να στραφούν σε ελεγκτικές εταιρίες, παράλληλα όμως με αυτόν τον τρόπο θα επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης και θα εισπράξουν νωρίτερα τα χρήματα από το κράτος.

• Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υποδομών ώστε να είναι σαφές ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημόσιων υποδομών / δημόσιων κτιρίων. Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή.

• Ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, η οποία αντικαθιστά την κατακερματισμένη νομοθεσία, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς.