Οι αποφάσεις για απεργία με ηλεκτρονική ψηφοφορία!

Ποιες αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση για σωματεία και εργοδοτικούς φορείς. Δημιουργείται συνδικαλιστικό μητρώο

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος

Μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής ψήφου, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις ακόμη και για την πραγματοποίηση απεργίας από τα συνδικάτα, με βάση το πολυνομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση προς ψήφιση.

Με το εν λόγω πολυνομοσχέδιο προωθείται η σταδιακή καθιέρωση των «ηλεκτρονικών ψηφοφοριών» τόσο για τα συνδικάτα όσο και για τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό άρθρο του ορίζεται ότι «οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας σύμφωνα με τους όρους του νόμου 1264/1982, όπως ισχύει, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα».

Αν και θεωρείται εκ των προτέρων δεδομένο ότι και αντιδράσεις θα υπάρξουν από τα εργατικά σωματεία και το μέτρο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα (δεδομένων των δυσκολιών στη διαμόρφωση και τη λειτουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς λογισμικού), όταν οι e-ψηφοφορίες καθιερωθούν, τότε ενδέχεται να καταστεί πιο δύσκολη η λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση απεργιών.

Τα συνδικάτα

Η εκτίμηση αυτή, όπως την αναφέρουν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους συνδικαλιστικά στελέχη, στηρίζεται στο γεγονός ότι τα συνδικάτα και οι εργοδοτικοί φορείς θα πρέπει προηγουμένως να καταγραφούν στο νέο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.

Για τη δημιουργία αυτού του μητρώου θα προηγηθεί η δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ).

Σε αυτό θα πρέπει τα σωματεία να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, τα μέλη τους και την έδρα τους. Έτσι, με δεδομένο ότι για τη λήψη απεργίας από πρωτοβάθμιους φορείς απαιτείται να ταχθεί υπέρ το 51% των μελών τους, μέσα από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ο στόχος αυτός θα καθίσταται πιο δύσκολος (μέχρι στιγμής επί της ουσίας εφαρμόζεται η πλειοψηφία επί των παρευρισκομένων στις σχετικές διαδικασίες συνδικαλιστικών στελεχών).