Αιτήσεις εδώ και τώρα για τις συντάξεις

■ Γιατί πρέπει άμεσα να υποβληθεί ένσταση για πιθανά λάθη στον επανυπολογισμό
■ Άνοιξε προχθές η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Βήμα προς βήμα η διαδικασία που «κλειδώνει» τα αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου και μετά

Η Θέση μας: Η αποστολή των Ελλήνων

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις επί των ενημερωτικών σημειωμάτων που αναρτήθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ έχουν όσοι συνταξιούχοι εκτιμούν ότι για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους πέρυσι βάσει του νόμου Κατρούγκαλου λήφθηκαν υπόψη λάθος στοιχεία ή δεν τους αποδόθηκαν οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Εντός του 2019

Τυχόν διορθώσεις για τις περιπτώσεις αυτές θα γίνουν μετά τον επικείμενο νέο ασφαλιστικό νόμο (θα ψηφιστεί ως το τέλος του έτους) με τα αναπροσαρμοσμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή αναδρομικά θα αποδοθούν για το χρονικό διάστημα από τις 4 Οκτωβρίου 2019 και μετά.

Ήδη, από προχθές στη διαδικτυακή «πύλη» του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) στη στήλη «Συνταξιούχοι» έχει προστεθεί η επιλογή «Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης».

Με ένα «κλικ» στην επιλογή αυτή και με τους κωδικούς του TAXIS οι «απόμαχοι της εργασίας» έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση κατά του περιεχομένου που εμπεριέχεται στο εκκαθαριστικό σημείωμά τους, εφόσον θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Στις περιπτώσεις πιθανών αδικιών εμπίπτουν οι εξής:

1 Όσοι θεωρούν ότι θα έπρεπε, με βάση τις προβλεπόμενες στον νόμο 4387/2016 προσαυξήσεις, να είχαν πιο μικρή «προσωπική διαφορά» (περιορίζοντας το επισφαλές τμήμα της σύνταξής τους) ή ακόμη και ότι θα έπρεπε να λάβουν αύξηση σε σχέση με τα ποσά που παίρνουν μετά τις μνημονιακές περικοπές.

Στην κατηγορία αυτή ενδέχεται να εμπίπτουν περισσότερες από 400.000 περιπτώσεις «παλαιών» συνταξιούχων οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση ή περισσότερα από 40 έτη εργασίας με 13ο και 14ο μισθό, ή ΒΑΕ ή δούλευαν σε ΔΕΚΟ ή τράπεζες.

Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα που δημοσίευσε αποκλειστικά η «δημοκρατία» (4 Ιουλίου 2019): Παλαιός (προ νόμου Κατρούγκαλου) και νέος συνταξιούχος (μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/16, δηλαδή από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά) με 42 έτη ασφάλισης και την 28η ασφαλιστική κλάση ο καθένας.

Ο νέος συνταξιούχος δικαιώθηκε 1.556,64 ευρώ καθαρά, ενώ ο παλιός εξακολουθεί -και μετά τον επανυπολογισμό- να λαμβάνει 1.329,29 ευρώ. Κανονικά η σύνταξη του παλαιού συνταξιούχου θα έπρεπε να είχε αναπροσαρμοστεί στα επίπεδα του ποσού που δικαιούται ο νέος.

2 Όσοι διαπιστώνουν ότι στο εκκαθαριστικό δεν έχουν συμπεριληφθεί αναλυτικά τα δεδομένα με βάση τα οποία επανυπολογίστηκε η σύνταξη. Σε αρκετές περιπτώσεις ήδη έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο της απουσίας των στοιχείων που αφορούν τις συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή στη βάση που λήφθηκε υπόψη για να διαμορφωθεί το τελικό ποσό.

Εκ των πραγμάτων, λόγω της απουσίας αυτού του δεδομένου οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να υπολογίσουν εάν λαμβάνουν το ποσό που πραγματικά δικαιούνται ή όχι και για τον λόγο αυτόν ο ΕΦΚΑ πρέπει να τους τα γνωστοποιήσει.

Με την υποβολή των ενστάσεων όσοι θεωρούν ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, εφόσον δικαιωθούν από τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να τους χορηγήσει εντός 60 ημερών, τότε διασφαλίζουν ότι θα διορθωθεί η κύρια σύνταξή τους. Επίσης «κλειδώνουν» ότι θα πάρουν αναδρομικά για τη χρονική περίοδο από τις 4 Οκτωβρίου 2019 και μετά.