Επικεφαλής πάλι ο Χατζηνικολάου στο νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Τύπου

Δυναμική πνοή στη λειτουργία των ημερήσιων εφημερίδων και ελπίδα για την ανασύνταξη του χτυπημένου από την οικονομική κρίση κλάδου δίνει η...

... ανανεωμένη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ).

Κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εξελέγη ο Νίκος Χατζηνικολάου, αντιπρόεδρος ο Τάσος Μπούρας, γραμματέας ο εκδότης της εφημερίδας «δημοκρατία» Γιάννης Φιλιππάκης, ταμίας ο Ανδρέας Κουρής και μέλος ο Κωνσταντίνος Γέρου.

Οι Ανδρέας Μιχαλόπουλος και Κώστας Γκαβούνας εκλέχθηκαν αναπληρωματικά μέλη.

Κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης έγινε ένας απολογισμός της παρελθούσας διετίας, κατά τον οποίο έγιναν αναφορές στις συναντήσεις με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους κλαδικούς φορείς που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις εφημερίδες. Επίσης, υπήρξε έντονη δραστηριότητα με σκοπό την εκπόνηση προγράμματος ενίσχυσης των εφημερίδων, ενώ επετεύχθη σημαντική διεύρυνση των μελών της Ενωσης.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου οι εφημερίδες που εκπροσωπούνταν ήταν εννέα. Δεν απορρίφθηκε καμία αίτηση εγγραφής στην ΕΙΗΕΑ και σήμερα επί συνόλου 21, εκπροσωπούνται 17 ημερήσιες εφημερίδες.

Ακόμη, έγινε αναφορά στα δύο μηνιαία ενημερωτικά δελτία με κλαδικά θέματα και με δημοσιεύσεις στον διεθνή Τύπο που αφορούν τον κλάδο των εφημερίδων. Τόσο τα ενημερωτικά δελτία όσο και τα δελτία για τον διεθνή κλαδικό Τύπο αποστέλλονται αποκλειστικά στα μέλη της ΕΙΗΕΑ.

Τέλος, επανεργοποιήθηκε η σχέση της ΕΙΗΕΑ με την Ενωση Ευρωπαίων Εκδοτών (ΕΝΡΑ), στης οποίας μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο εξελέγη μέλος ο Νίκος Χατζηνικολάου.