Τα αφήνει όλα στους υπουργούς

Ο νόμος Γεωργιάδη, αντί να ξεκαθαρίζει πλήρως το καθεστώς των επενδύσεων, περιέχει πολλές (βολικές) ασάφειες

Από τις
Ντίνα Ιωακειμίδου,
Μαρία Παναγιώτου

Μέρος 5ο (Τελευταίο)

Είναι εντυπωσιακό, αλλά στην πραγματικότητα το πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα κι άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, oρίζει πολλά, αλλά δεν καθορίζει τελικά τίποτα.

Και, για να γίνουμε πιο σαφείς, ορίζει απλά πως πολλά από τα κομβικά σημεία, που θα μας επέτρεπαν να βγάλουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα, θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Τότε θα ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερα. Διατρέχοντας τις 250 σελίδες, κουράζεται κανείς να μετρά πόσες από τις παραμέτρους θα αποσαφηνιστούν με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Καταφέραμε να μετρήσουμε τουλάχιστον 50 περιπτώσεις και αναφέρουμε ορισμένες από αυτές χαρακτηριστικά:

• Στο άρθρο 1, πρώτα απ' όλα, ορίζεται πως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας ώστε να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική, «η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας μεταφέρεται στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων». Δηλαδή, ο υπουργός μπορεί να χαρακτηρίσει μια επένδυση στρατηγική περίπου... κατά βούληση.

• Στο άρθρο 2, που αφορά το ευαίσθητο κομμάτι του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, ορίζεται πως «με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του υπουργού Οικονομικών» καθορίζονται τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία, επί τη βάσει των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι. Ορίζεται ακόμη πως «με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται» τα αντικείμενα ελέγχου.

• Στο άρθρο 8, που αφορά τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη με τον οποίο θα καθορίζονται τα γεωχωρικά δεδομένα, ορίζεται πως «με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Αμυνας» θα προβλέπεται ο μηχανισμός διόρθωσης αυτών των δεδομένων.

• Στο άρθρο 14, που αφορά το νέο πλαίσιο για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, ορίζεται πως «με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικές δραστηριότητες, υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος». Ορίζεται ακόμη πως «με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα». Φυσικά, «με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα». Τέλος, με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού «καθορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς» κι ό,τι άλλο σχετικό με αυτό το θέμα.

• Στο άρθρο 23, που αφορά την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, ορίζεται πως «με κοινή απόφαση των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων».

• Αλλά και στα άρθρα 104 και 114, που αφορούν επίσης το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ορίζεται πως θα εκδοθεί άλλη μία υπουργική απόφαση που «θα καθορίζει το περιεχόμενο του Μητρώου Επωνυμιών του ΓΕΜΗ, που αφορά τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους», αλλά και ότι «σε περιπτώσεις παράλειψης υποβολής στοιχείων για καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ» θα επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία θα οριστούν με... υπουργική απόφαση!

Προφανώς, όλα είναι θέμα μιας υπουργικής απόφασης! Κοινής ή μη!