Πατατράκ! «Δεν φαίνονται» πληρωμές των 120 δόσεων

Λόγω τεχνικών προβλημάτων η Εφορία «δεν βλέπει» κάποιες καταβολές μέσω τραπεζών. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Ρεπορτάζ
Στέλιος Κράλογλου

Το γεγονός ότι πληρώσατε στην τράπεζα μία από τις 120 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σας προς την Εφορία δεν σημαίνει ότι αυτό πέρασε και στην Εφορία! Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολλά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα πληρωμές και δόσεις να βρίσκονται στο αέρα... Όπως εξηγεί η φοροτεχνικός Ειρήνη Τσεσμελή, στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει προκύψει ένα μπέρδεμα και καλό θα ήταν οι φορολογούμενοι να ελέγξουν εάν τα ποσά που δίνουν αφαιρούνται από τον πίνακα δόσεων στο TAXIS. 

Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση του ν. 4611/19 εντοπίστηκε το εξής πρόβλημα: αρκετές είναι οι περιπτώσεις που, ενώ οι φορολογούμενοι υπέβαλαν την αίτηση για υπαγωγή τους στις δόσεις το σύστημα δεν διασταύρωσε την πληρωμή της ταυτότητας οφειλής της δόσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα η ρύθμιση να φαίνεται ότι δεν εξυπηρετείται.

Οι φορολογούμενοι καλό θα ήταν να ελέγξουν στο TAXIS εάν φαίνεται στο «δοσολόγιό» τους η αφαίρεση των ποσών των δόσεων που κατέβαλαν. Το ποσό ή τα ποσά που καταβλήθηκαν δεν χάνονται αλλά δεν πρόκειται να αφαιρεθούν από τη ρύθμιση και θα βρίσκονται στον αέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους ΔΟΥ όπου ανήκουν, και συγκεκριμένα στο τμήμα εσόδων, προκειμένου να επιληφθούν του θέματος σε συνεργασία με το TAXIS, και να μη χαθεί η ρύθμιση.

Εάν χαθεί η ρύθμιση, το συνολικό ποσό της οφειλής γίνεται άμεσα απαιτητό από την Εφορία και επανέρχεται η απειλή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης: Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

• Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

• Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.