Επίδομα ορεινών περιοχών: Εντός του μήνα η καταβολή στους 5.400 δικαιούχους

Εντός του μήνα αναμένεται να γίνει η καταβολή του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε 5.400 δικαιούχους που περιμένουν εδώ και έναν χρόνο να τους καταβληθεί το επίδομα του 2018

Παράλληλα, μέσα στον Νοέμβριο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ για να λάβουν το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το 2019, προκειμένου να τους καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ μέσα στο τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος υπογράφηκε και αναμένεται η υπογραφή από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Το επίδομα αυτό δίνεται άπαξ μία φορά τον χρόνο και φτάνει έως τα 600 ευρώ. Ειδικότερα, το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

• σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ ετησίως και

• σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Το επίδομα δίνεται στους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, με βάση το οποίο αυτή χορηγείται.