Το τελικό σχέδιο για τις αποδείξεις

Μικρές διευκολύνσεις για ενοικιαστές και δανειολήπτες. Πολλές εξαιρέσεις από το 30% για άτομα με προβλήματα διαβίωσης

Ρεπορτάζ
Στέλιος Κράλογλου

«Ελαστικότερα» από τις αρχικές προβλέψεις και με αρκετές εξαιρέσεις πολιτών με αντικειμενικά προβλήματα διαβίωσης θα εφαρμοστεί το μέτρο της κάλυψης του 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος των φορολογουμένων με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

Το τελικό κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν δαπανήσει (με ηλεκτρονικά μέσα ή με πλαστικό χρήμα) το 60% του εισοδήματός τους σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες θα υποχρεούνται να καλύπτουν μόνο το 20% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Πραγματικό εισόδημα

Επίσης, ξεκαθαρίζεται πως οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν με πλαστικό χρήμα ή με ηλεκτρονικό τρόπο δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού και όχι του τεκμαρτού εισοδήματός τους. Δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ δεν θα προσμετράται και το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ανώτατο όριο δαπανών, εξάλλου, ορίζεται στα 20.000 ευρώ! Ομως, σε περίπτωση φορολογούμενου του οποίου ο λογαριασμός έχει κατασχεθεί το όριο δαπανών περιορίζεται από 20.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

n Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

n Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

n Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

n Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

n Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

n Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

n Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

n Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι μηνών).

n Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

n Οι φυλακισμένοι.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους.

Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.