Πώς θα δοθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις!

Σε πέντε ισόποσες δόσεις έως το 2024 τα ποσά από τυχόν διαφορές που θα προκύψουν με τον νέο επανυπολογισμό

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος

Σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις, έως το 2024, θα λάβουν περίπου 600.000 δικαιούχοι και δικαιούχες το σύνολο όποιων αυξήσεων (από 10 έως 70 ευρώ τον μήνα για τη μεγάλη πλειονότητα και έως 252 ευρώ για τους λιγότερους) προκύψουν μετά τον νέο επανυπολογισμό των 2.550.000 κύριων συντάξεων, με βάση τα καινούργια -και σχετικά βελτιωμένα για όσους έχουν πάνω από 33 έτη ασφάλισης- ποσοστά αναπλήρωσης που θα καθιερωθούν με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την πρώτη ανάλυση του σχεδίου νόμου, το οποίο παρουσίασε αποκλειστικά το capital.gr χθες το βράδυ και το οποίο σήμερα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, τα αποτελέσματα που θα επέλθουν επί των κύριων συντάξεων μετά τον επανυπολογισμό τους, βάσει των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, είναι τα εξής:

1 Αν το καταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό των «παλιών» συντάξεων (όσων εκδόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή έως και τις 12 Μαΐου 2016), το τυχόν επιπλέον ποσό που θα προκύψει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

2 Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το 1/5 της πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ισόποσα κατ' έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

3 Από 1ης Οκτωβρίου 2019 οι «νέες» συντάξεις (όσες εκδόθηκαν βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους) αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Σημειώνεται ότι ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων θα γίνει αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία από την οποία καταβάλλονται και τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις. Ειδικά για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που επρόκειτο να απονεμηθεί κατά το προϊσχύον καθεστώς. Τυχόν διαφορά που προκύπτει θα καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Επίσης, όπως προβλεπόταν και από την προηγούμενη ασφαλιστική «μνημονιακή» νομοθεσία, με το νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι ετήσιες αυξήσεις, πραγματικές και όχι προϊόν επανυπολογισμού, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν ξανά από το... 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προσχέδιο, «το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από τη 1.1.2023 κατ' έτος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά του 2, και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή».

Οι επικουρικές επανέρχονται στα επίπεδα του 2014

Αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019 θα επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν το 2014, πριν από τον επανυπολογισμό-σφαγή του 2016, περίπου 460.000 επικουρικές. Οι δικαιούχοι και οι δικαιούχες θα λάβουν αυξήσεις από 5 έως 196 ευρώ τον μήνα (τις μεγαλύτερες θα έχουν κυρίως όσοι ανήκαν στο τ. ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και σε πρώην επικουρικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα).

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχε διαμορφωθεί έως τα τέλη του 2014. «Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα διενεργείται», όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, «όπως ισχύει».

Επίσης, στο σχέδιο νόμου διευκρινίζεται ότι «το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019». Η ρύθμιση έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι όσοι δουν τις επικουρικές συντάξεις τους να αυξάνονται θα δικαιωθούν και αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019 έως και την ημερομηνία επιστροφής τους, η οποία αναμένεται να καθοριστεί με υπουργική απόφαση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα λάβουν όσοι ανήκαν στα εξής πρώην επικουρικά ταμεία: ΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΚΕΑΝ και ΤΕΑΙΣΥΤ. Καμία μεταβολή δεν θα δουν όσοι δεν είχαν υποστεί περικοπές στις επικουρικές τους στα μέσα του 2016.