Δημόσιο: Με υπογραφή Παπούλια οι απολύσεις

Ο κύβος ερρίφθη. Με τη σφραγίδα του Προεδρικού Διατάγματος, έπειτα από αυτήν του εφαρμοστικού νόμου, έρχονται οι απολύσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς αυτός προβλέπει την αξιολόγησή τους από το ΑΣΕΠ και την τοποθέτησή τους σε έναν πίνακα εργασιακής εφεδρείας.

 

Ειδικότερα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «δημοκρατία», έχει ολοκληρωθεί από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το Προεδρικό Διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία και έως το τέλος Αυγούστου ο αρμόδιος υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας θα το στείλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της απόφασης, όσοι υπάλληλοι σε καταργούμενους οργανισμούς κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό θα ενταχθούν σε πίνακες κατάταξης χωριστά για κάθε οργανισμό, προκειμένου να αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ για το αν πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλον οργανισμό του Δημοσίου ή να απολυθούν, λαμβάνοντας μόνον για έναν χρόνο το 60% του βασικού τους μισθού.

 

Βασικά κριτήρια που θα βαθμολογούνται με μόρια για να βγει η τελική βαθμολογία είναι οι τίτλοι σπουδών, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ξένες γλώσσες, η προϋπηρεσία, η εμπειρία, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση.

 

Με βάση τη σειρά της βαθμολογίας θα μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ελάχιστοι, καθώς στους 10 που θα προσλαμβάνονται ως μόνιμοι κάθε χρόνο στο Δημόσιο μόνον ένας από αυτούς θα προέρχεται από το πλεονάζον προσωπικό των καταργούμενων οργανισμών.

 

Επίσης, αυτό που είναι χαρακτηριστικό και προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα είναι ότι, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, θα μετατάσσονται στο Δημόσιο υπάλληλοι με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή οι έχοντες την επιμέλεια τέκνων με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και ο ένας από τους δυο συζύγους, αν τυχόν και οι δύο κριθούν ως υπεράριθμοι από καταργούμενο οργανισμό.

 

 

Πίνακες κατάταξης

 

Επιπλέον, το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος προσωπικού αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του, ενώ προφανώς όσοι δεν καταφέρουν να περάσουν την αξιολόγηση θα βρεθούν εκτός Δημοσίου.

Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:

 

α) Εφόσον συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο εργοδότη, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα κατάταξης.

 

β) Μπορεί να μεταφέρεται, ύστερα από αίτηση, με την ίδια σχέση εργασίας, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για πλήρωση τακτικών θέσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, με βάση τα απολογητικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

 

γ) Επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

 

δ) Προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, εφόσον υποβάλει αίτηση.

 

 

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

Ετικέτες: