Διάφανο δέρμα με εφαρμογές λέιζερ και LED!

Νέες πρωτοποριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούν λέιζερ και LED παρουσιάζονται σε ειδική έκθεση επιστημόνων από τη Γερμανία, με θέμα τη μελέτη των κυττάρων που βρίσκονται κάτω από το δέρμα.

 

Οπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές ιατρικές εφαρμογές αλλά και για λόγους αισθητικής, όπως η επούλωση πληγών, ο εντοπισμός του καρκίνου, αλλά και η θεραπεία των εγκαυμάτων.

 

Οι μέθοδοι οπτικής απεικόνισης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στον τομέα της φαρμακολογίας και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση της διείσδυσης των ουσιών που εφαρμόζονται τοπικά μέσω του «φράγματος» του δέρματος, αλλά και στο εσωτερικό του. Αλλοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται είναι η απεικόνιση της ροής του αίματος και η ανάλυση της διαδικασίας της επούλωσης των πληγών.

 

Οπως εξηγούν οι επιστήμονες, επειδή η πρόσβαση στο δέρμα και στα ζωντανά κύτταρα που βρίσκονται κάτω από αυτό είναι εύκολη, αποτελούν ιδανικό αντικείμενο έρευνας με τη χρήση οπτικών και φασματοσκοπικών μεθόδων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες που βασίζονται στο φως και λειτουργούν έξω από το σώμα.

 

Στις τεχνολογίες αυτές ανήκει ο φθορισμός, η φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης, η μικροσκοπία σάρωσης λέιζερ και άλλες τεχνικές που επιτρέπουν στους ειδικούς να βλέπουν τον ιστό και τα υγρά με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι φυσικές και χημικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τις αντιδράσεις τους σε διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός.

 

«Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του οργανισμού και αποτελεί το “φράγμα” του προς το περιβάλλον» αναφέρει στην επιστημονική έκθεση ο Jűrgen Lademann από το ιατρικό πανεπιστήμιο Charité στο Βερολίνο. «Του παρέχει προστασία από την απώλεια νερού, κρατά μακριά τους μικροοργανισμούς, ώστε να μην εισβάλλουν στο εσωτερικό του και ανταποκρίνεται με ευαισθησία στα εξωτερικά ερεθίσματα. Ως αισθητήριο όργανο, το δέρμα αποτελεί βασικό μέσο της διαπροσωπικής επικοινωνίας».

 

Η έκθεση δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Biomedical Optics, η οποία εκδίδεται από τη διεθνή εταιρία οπτικής και φωτονικής.

 

 

Αλεξάνδρα Χυδηριώτη