Δήμαρχοι έκαναν στραβά μάτια και «κάλυπταν» επίορκους υπαλλήλους!

Ιστορίες καθημερινές τρέλας που αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που έχει η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας, ακόμη και στο επίπεδο των πολυετών καθυστερήσεων στην άσκηση και την ολοκλήρωση του πειθαρχικού ελέγχου (ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα), φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η «κυριακάτικη δημοκρατία».

 

Αφορμή για την… αναρρίχηση στην επιφάνεια όλων αυτών των τραγελαφικών περιπτώσεων, που προκαλούν την κοινωνία και τους πολίτες, αποτέλεσε η εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη να ολοκληρωθεί η καταγραφή του συνόλου των εκκρεμών ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται από την τακτική Δικαιοσύνη, ενώ οι πειθαρχικές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Δημοσίου.

 

Το αποτέλεσμα της καταγραφής ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Και αυτό γιατί έδειξε ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο ανέρχονται σε 2.113. Από αυτούς οι 960 έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους εμπίπτει στο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

 

Η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιο) 1.015 πειθαρχικές αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος Ιουνίου 2013 είχαν εκδοθεί περίπου 500 αποφάσεις. Το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013 απολύθηκαν οριστικά για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους 226 δημόσιοι υπάλληλοι.

 

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό είτε σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Επειτα από διασταύρωση στοιχείων τόσο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές εκθέσεις, η Δημόσια Διοίκηση έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.

 

Τα στοιχεία των εκθέσεων, με εντολή του κ. Μητσοτάκη, θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις δημοτικών υπαλλήλων οι αρμόδιες διευθύνσεις Διοικητικού των ΟΤΑ, στους οποίους υπηρετούσαν οι εν λόγω υπάλληλοι, δήλωσαν άγνοια για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην προβούν στις δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψε ότι οι δήμαρχοι είχαν ενημερωθεί σχετικά, με επιστολή από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς όμως να ενημερώσουν αντίστοιχα τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ θα έπρεπε ο υπάλληλος να τεθεί αυτοδίκαια σε αργία και να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, η υπηρεσία δεν επέβαλε το παραπάνω διοικητικό μέτρο ή δεν κίνησε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του υπαλλήλου!

 

Επιπλέον διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου, παρά την ενημέρωση άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον υπαλλήλων, ορισμένοι δήμαρχοι δίνουν εντολή για διενέργεια ΕΔΕ ή προκαταρκτικής έρευνας, αντί να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη, ενώ έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων αν και σε βάρος τους εκκρεμούσε ποινική δίωξη. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια που είχαν συγκροτηθεί, ενώ επιπρόσθετα παρατηρήθηκε καθυστέρηση και στη διαδικασία διενέργειας και ολοκλήρωσης των Ενορκων Διοικητικών Εξετάσεων, όπως στα υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

 

Είχαν γλιτώσει την απόλυση, παρά τα κραυγαλέα αδικήματα που τους βαρύνουν!

 

Αποδεικτικά των παραπάνω είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων που εντοπίστηκαν στην άσκηση και την ολοκλήρωση του πειθαρχικού ελέγχου που αποκαλύπτει σήμερα «κυριακάτικη δημοκρατία».

 

Ειδικότερα:

 

1. Για ένστολο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ο οποίος διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση και απάτης, η υπηρεσία δεν έχει εκκινήσει την πειθαρχική διαδικασία με την αιτιολογία ότι αναμένει το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Επίσης, ο εν λόγω αξιωματικός δεν τέθηκε σε αργία, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

 

2. Σε ένστολο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ο οποίος διώκεται ποινικά για οπλοκατοχή και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών από το 2010, δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη με την αιτιολογία ότι αναμένεται το πέρας της ποινικής διαδικασίας.

 

3. Τρεις περιπτώσεις μελών ΔΕΠ πανεπιστημίου, των οποίων η πειθαρχική δίωξη έγινε τον Απρίλιο του 2007 από τον πρύτανη για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και της επίδειξης διαγωγής που απάδει στην αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Διαβιβάστηκε έξι χρόνια μετά (Απρίλιος 2013) ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου από την Πρυτανεία, η απάντηση του οποίου παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

4. Σε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 για το παράπτωμα της σοβαρής απείθειας. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα παρά την παρέλευση πλέον της τετραετίας.

 

5. Για υπάλληλο του Δήμου Καλαμπάκας, νομού Τρικάλων, δεν ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη, παρότι με έγγραφο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με αριθμό πρωτοκόλλου 3613/8-3-2011, ενημερώθηκε ο οικείος δήμαρχος για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ο υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2012.

 

Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων περιπτώσεων με πλαστά δικαιολογητικά, τη φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων με μέσο όρο βαθμολογίας 20 που είχε στηθεί, τις αδικαιολόγητες τραπεζικές καταθέσεις και τις λιμνάζουσες υποθέσεις για παράβαση καθήκοντος στα πειθαρχικά συμβούλια, περιπτώσεις που μέχρι πρότινος συναντούσαν καθημερινά πλέον οι ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Ωστόσο, μετά την αυστηρή εντολή του κ. Μητσοτάκη για επιτάχυνση των ελέγχων και ανεύρεση όλων εκείνων των επιόρκων, με συνοπτικές διαδικασίες πλέον οι δημόσιο υπάλληλοι θα βρεθούν εκτός του Δημοσίου.

 

Και αυτό ενώ η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στον δημόσιο τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αρχίσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το υπουργείο έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι’ αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα.

 

Νίκος Ελευθερόγλου

Ετικέτες: