Με εντολή της τρόικας κάθε είδους κοινωνική παροχή (π.χ. το ΕΚΑΣ) θα χορηγείται με αυστηρά κριτήρια

Σχέδιο σοκ που απειλεί το επίδομα ανεργίας και πλήθος άλλων επιδομάτων, καθώς αυτά θα χορηγούνται με περιουσιακά κριτήρια, επεξεργάζονται υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών κατ' εντολήν της τρόικας.


Για την καταβολή των κοινωνικών παροχών θα λαμβάνονται, δηλαδή, υπ' όψιν όχι μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει, δηλαδή τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα δίκυκλα, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας που έχει στην κατοχή του.


Επιπλέον θα λαμβάνονται υπόψη και οι αποταμιεύσεις και οι πάσης φύσεως επενδύσεις των χρημάτων του, δηλαδή οι καταθέσεις του στις τράπεζες, τα ομόλογα, οι μετοχές, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και τυχόν άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και παράγωγα στα οποία έχει τοποθετήσει τα χρήματά του!
Για τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής κατάστασης κάθε φορολογούμενου θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο», δηλαδή η βάση δεδομένων που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών καταχωρίζοντας πληροφορίες για όλα τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων πολιτών!


Ηδη η ταυτόχρονη εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει θεσπιστεί προκειμένου να αναδειχτούν οι δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Εντός του 2014 αναμένεται να θεσπιστεί συνδυασμός εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων κριτηρίων για τη χορήγηση κι άλλων επιδομάτων, όπως το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα επιδόματα για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα ανεργίας και τα επιδόματα αναπηρίας.


Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως συνέπεια να αποκλειστούν χιλιάδες σημερινοί δικαιούχοι από την είσπραξη των συγκεκριμένων επιδομάτων, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να προσδιοριστεί η οικονομική κατάσταση των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ των άλλων, και οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που κατέχουν, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της αγοράς, οπότε δεν αποτυπώνουν και την πραγματική οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών.

 

Καρμανιόλα


Με το περιουσιολόγιο-καρμανιόλα οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα χρησιμοποιούν ως στοιχεία προσδιορισμού του ετήσιου εισοδήματος κάθε φορολογουμένου:
τις δαπάνες που πραγματοποίησε εντός του προηγουμένου έτους για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων, για την εξόφληση δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών, για την αποπληρωμή ασφαλιστικών συμβολαίων, διδάκτρων και νοσηλίων,
τα ποσά που έχει καταθέσει στις τράπεζες και όλες τις λοιπές αποταμιεύσεις του,
τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), καθώς και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ήδη έχει.


Στέλιος Κράλογλου


Ετικέτες: