Φυσ. αέριο στην Πελοπόννησο!

Πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου θα αποκτήσουν προσεχώς οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες στην Κόρινθο, το Αργος, το Ναύπλιο, την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, καθώς και στα ενδιάμεσα σημεία από τα οποία περνάει ο αγωγός υψηλής πίεσης Αγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη που κατασκεύασε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση του δικτύου και την κάλυψη στη συνέχεια της Πάτρας, της Καλαμάτας, της Σπάρτης και του Πύργου.


Ο αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος κατασκευάστηκε για να τροφοδοτήσει την νέα παραγωγική μονάδα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, ολοκληρώθηκε και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον θα είναι αυξημένο, δεδομένου ότι στο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται μια σειρά από επενδύσεις που σχετίζονται με το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο, μια εκ των οποίων είναι επένδυση για την τηλεθέρμανση της Τρίπολης.

Το επόμενο βήμα

Το επόμενο βήμα προβλέπει την ένταξη των νοικοκυριών στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προηγηθεί η σύσταση Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), αντίστοιχης εκείνων που λειτουργούν στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Στα τέλη του 2015 εκτιμάται ότι θα φτάσει στην είσοδο της Καλαμάτας το φυσικό αέριο από τη Μεγαλόπολη, η οποία θα αποτελεί τη βάση διανομής - και συγκεκριμένα στη ΒΙΠΕ Σπερχογείας, ώστε ακολούθως να ξεκινήσει η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου της πόλης.
Το έργο κατασκευής του αγωγού (130.000.000 ευρώ) χρηματοδοτήθηκε κατά 35% από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δανεισμό 55.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ετικέτες: