Η Χρυσή Αυγή ζήτησε την σύγκληση της επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρύση Αυγή κατέθεσε προ ολίγου αίτημα προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ώστε να συγκληθεί η εν λόγω επιτροπή και οι αρμόδιοι υπουργοί Βαρουφάκης και Τσακαλώτος ενημερώσουν για το ακριβές περιεχόμενο της παράτασης της δανειακής σύμβασης και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας

Ακολουθεί το πλήρες αίτημα:


Αθήνα, 02 Μαρτίου 2015

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
κο Στέφανο Σαμοΐλη

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Την 19 Φεβρουαρίου 2015 ο Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Βαρουφάκης απέστειλε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) αίτημα για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2015, το Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης και εξέδωσε την με ίδια ημερομηνία κοινή δήλωση αυτού.

Επειδή με τα ανωτέρω έγγραφα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις δανειακές και δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Επειδή η Βουλή πρέπει να λάβει γνώση των συμβάσεων που υπεγράφησαν.

Επειδή κατ’ άρθρο 41Α Κανονισμού της Βουλής, «για την υποβοήθηση του ασκουμένου από την Ολομέλεια κοινοβουλευτικού ελέγχου δύνανται οι διαρκείς επιτροπές να καλούν σε ακρόαση Υπουργούς ή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, εφόσον το αντικείμενο της ακρόασης περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της οικείας επιτροπής.»


Για τους λόγους αυτούς, αιτούμεθα να συγκληθεί άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να κληθούν σε ακρόαση ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Βαρουφάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος αρμόδιος σε θέματα οικονομικής διπλωματίας, προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα για τις διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις, για το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας.

Ετικέτες: