Απευθείας ανάθεση έργου 243.660 ευρώ στη σύζυγο του... Καίσαρα

Οταν την Παρασκευή 20 Μαΐου του 2011 η εφημερίδα μας, με αποκλειστικό δημοσίευμά της, μιλούσε για τη «σύζυγο του καίσαρα και τις δουλειές με το Δημόσιο», αναφερόμενη στη σύζυγο του γενικού γραμματέα του υπ. Οικονομικών Σπύρου Πλασκοβίτη και την εταιρία PLANET, αντί για απάντηση με επιχειρήματα, μας απέστειλαν εξώδικο.

 

Στο κείμενο αυτό αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι «η εταιρία μας από την ίδρυσή της έως σήμερα αναλαμβάνει δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενό της με διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών που κατά κανόνα μάλιστα είναι διεθνείς». Ενα έγγραφο-βόμβα όμως που έφτασε στα χέρια μας αμφισβητεί ευθέως αυτόν τον ισχυρισμό της εταιρίας, μια και σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Με υπουργική απόφαση, μέσω της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αποφασίζει την ανάθεση έργου στην εταιρία PLANET, ύψους 243.660 ευρώ».

 

Μα ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

 

Είχαμε αναρωτηθεί αν μπορεί η γυναίκα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών (και κολλητού του Γιώργου Παπανδρέου, κ. Ηλία Πλασκοβίτη) να είναι ως γενική διευθύντρια το νούμερο δύο σε εταιρία που παίρνει δουλειές από το Δημόσιο και αν ο σύζυγος της κυρίας Μάχης Καραγιάννη το γνωρίζει και σιωπά.

 

Ως «απάντηση» είχαμε λάβει ότι η συγκεκριμένη εταιρία PLANET «κατήρτισε -πάντοτε με διεθνείς/δημόσιους διαγωνισμούς- από το 2005 μέχρι 30/9/2009 (κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας) συνολικά 176 δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω των δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (17.000.000) ευρώ και από 1/10/2009 μέχρι σήμερα (παρούσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ) συνολικά 28 δημόσιες συμβάσεις αξίας περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ».

 

Δεν θα σταθούμε ούτε στην αναλογικότητα των ποσών ούτε και στον αριθμό των έργων. Ούτε φυσικά και στο αν σε εποχή κρίσης μια εταιρία νομότυπα παίρνει το ευτελές ποσό των 4.500.000 ευρώ από δημόσια έργα. Γι' αυτό κρίνεται η κυβέρνηση και κανείς άλλος. Το ΠΑΣΟΚ αλλού εμφανίζεται γαλαντόμο και αλλού, όπως στην περίπτωση του λαού, βγάζει ξίγκι από τη μύγα με φοροεπιδρομές, χαράτσι και τσεκούρεμα μισθών και συντάξεων.

 

Ούτε στο ότι ακόμη δεν πήραμε απάντηση στο ερώτημα αν οι ισολογισμοί της εταιρίας, που τα τελευταία (τουλάχιστον 20) χρόνια είναι η μεγαλύτερη εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, είναι κερδοφόροι ή ζημιογόνοι.

 

Ούτε και στο ότι δεν διαψεύστηκαν τα έργα που δημοσιεύσαμε ως ενδεικτικά, με εξαίρεση ένα λάθος μηδενικό από το οποίο «πιάστηκαν», ενώ ήταν εμφανές ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο σκόπιμα.

 

Ούτε στο τι θα έπρεπε να κάνει ο σύζυγος της κυρίας Καραγιάννη μετά την αποκάλυψή μας. Ο κάθε δημόσιος άνδρας επιλέγει ο ίδιος το πλαίσιο που κινείται, ιδίως όταν είναι και πανεπιστημιακός.

 

Θα σταθούμε όμως στον ισχυρισμό περί διαγωνισμών μετά το έγγραφο που έφτασε στα χέρια μας και αφορά ένα έργο που ανατέθηκε στην εταιρία PLANET.

 

Θέμα: Απόφαση έγκρισης προαίρεσης στο πλαίσιο του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ» και έχει ημερομηνία 12/5/2011 και αριθμό Πρωτοκόλλου 7.190. Το έγγραφο υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου (εντελώς συμπτωματικά «κολλητός» και αυτός του πρωθυπουργού αλλά και της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου) Βασίλειος Κουλαϊδής.

 

Αναφέρει το έγγραφο στο σημείο 24: «Τη με αρ. Πρωτ. 5813/29-4-2011 απόφαση: Α. (...) Β. Υπουργική Απόφαση, μέσω της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, συγκρότηση μη αμειβόμενης Επιτροπής για τη διαπραγμάτευση Σύμβασης με την εταιρία PLANET A.E. Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και καταλήγει στο διά ταύτα:

 

«Αποφασίζει την ανάθεση στην εταιρία PLANET A.E. της παροχής των οριζομένων στην εισήγηση νέων υπηρεσιών προς την ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ... έναντι αμοιβής ύψους διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ, βάσει του ανθρωποχρόνου που θα απαιτηθεί και σύμφωνα με τους όρους κοστολόγησης της αρχικής σύμβασης».

Και για να μην ισχυριστούν ότι τους... χαλάσαμε τη δουλειά, ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες να έχει υπογράψει τη σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

 

Γι' αυτήν την ανάθεση και χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού τι λέει η PLANET και η γενική διευθύντριά της;

 

 

 Νίκος Ελευθερόγλου

Ετικέτες: