Συμψηφισμός οφειλών για πωλήσεις ακινήτων

Μπλόκο στις πωλήσεις ακινήτων και την είσπραξη χρημάτων από όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Από εγκύκλιο που εστάλη σε όλες τις ΔΟΥ προκύπτει ότι η Εφορία θα προχωρεί σε έμμεση κατάσχεση ποσών από διάφορες συναλλαγές προκειμένου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.

 

Ειδικότερα στην εγκύκλιο ορίζεται ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου που ζητούν από την Εφορία την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) αντί γι' αυτήν θα λαμβάνουν ειδική βεβαίωση οφειλών την οποία και θα καταθέτουν στην υπηρεσία ή στον φορέα από τον οποίο πρόκειται να λάβουν χρήματα. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει τη βεβαίωση αυτή σε δημόσια υπηρεσία από την οποία έχει απαίτηση για την πληρωμή κάποιου ποσού (π.χ. επιχείρηση που πληρώνεται από το Δημόσιο για την πώληση κάποιων προϊόντων) στον συμβολαιογράφο ο οποίος συντάσσει τα συμβόλαια για την πώληση κάποιου ακινήτου ή τη σύσταση κάποιου εμπράγματου δικαιώματος πάνω στο ακίνητό του (π.χ. παραχώρηση επικαρπίας) ή στην τράπεζα η οποία προχωρεί στη χορήγηση νέου δανείου ή την ανανέωση κάποιου παλαιότερου δανείου το οποίο φέρει την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

 

Με βάση όσα ορίζει η εγκύκλιος, η δημόσια υπηρεσία, ο συμβολαιογράφος ή η τράπεζα θα πρέπει να παρακρατήσουν από το ποσό που δικαιούται ο οφειλέτης το ποσό της οφειλής του προς την Εφορία και να το αποδώσουν στο δημόσιο ταμείο. Το υπόλοιπο θα αποδίδεται στον οφειλέτη, αφού προσκομίσει και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

 

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται μια σειρά από συναλλαγές του οφειλέτη, όπως είναι η καταβολή δεδουλευμένων μισθών, η παροχή αποζημιώσεων στους αγρότες για τις ζημιές που έχει υποστεί η παραγωγή τους, οι πολίτες που εισπράττουν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών υποθέσεων που κέρδισαν, όσοι λαμβάνουν στεγαστικά δάνεια, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

 

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς την Εφορία έχουν χτυπήσει ταβάνι τους τελευταίους μήνες, λόγω της ύφεσης στην οικονομία που προκαλεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό της αύξησης του αριθμού αυτών που χρωστούν στην Εφορία είναι ότι το ποσοστό αυτών που δεν μπορούν να λάβουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας έχει αυξηθεί από το περίπου 25% που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια στο 34%. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους τρεις φορολογουμένους έχει πλέον ληξιπρόθεσμο χρέος προς την Εφορία. Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δύο ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οι οποίες όμως δεν έφεραν τα επιδιωκόμενα εισπρακτικά αποτελέσματα.

 

 

Σπύρος Δημητρέλης

Ετικέτες: