Μισθοί κάτω από 400 € σε χιλιάδες εργαζομένους!

Μισθοί πείνας για εργαζομένους μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τον Νοέμβριο του 2016, ο μισθός στη μερική απασχόληση δεν φτάνει ούτε τα 400 ευρώ!

Για τους εργαζομένους αυτούς το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώνεται σε 23,70 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 397,67 ευρώ, ενώ για ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση τα αντίστοιχα ποσά είναι 51,54 ευρώ και 1.196,30 ευρώ. Αντίστοιχα, στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,27 ευρώ.

Οι μισθοί μάλιστα εμφανίζονται μειωμένοι σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2015, ενώ, αντίθετα, αυξημένος είναι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δείγμα της «ζούγκλας» που επικρατεί στην αγορά εργασίας.

Δηλώσεις

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ προκύπτει ότι υποβλήθηκαν και έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από 235.129 κοινές επιχειρήσεις και 12.083 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.871.040, εκ των οποίων 1.834.633 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.407 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,59%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 14,27% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,75%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,37% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,08%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,83% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,62%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,27%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85% και ο μέσος μισθός κατά 0,34%.

Σημειώνεται ότι οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,14% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,25% στις κοινές επιχειρήσεις.